Lettergrootte : A | A | A

Het schepencollege

Het schepencollege, of college van burgemeester en schepenen:

Het schepencollege, of college van burgemeester en schepenen:

  • staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente

  • bereidt zittingen van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen uit die er zijn genomen

  • oefent bevoegdheden uit die zijn toegekend door hogere overheden, ofwel federale   (bijhouden registers burgerlijke stand, …), ofwel regionale (stedenbouwkundige plannen, conform de door de hogere overheid goedgekeurde plannen,…)

  • voert strikt gemeentelijke opdrachten uit (publicatie en uitvoering van resoluties van de Raad, toewijzingen overheidsopdrachten, voogdij over het OCMW,…)

  • heeft ook bestuursbevoegdheden.

Elke schepen heeft specifieke bevoegdheden en is verantwoordelijk voor een departement. Het College oefent echter een collectief gezag uit. Dit betekent dat de leden hun bevoegdheden enkel collegiaal kunnen uitoefenen. Het college van Sint-Gillis telt 8 schepenen.

Burgemeester 

Charles Picqué / LB

Tel.: 02/536.03.80

E-mail: cpicque@stgilles.irisnet.be

Administratieve politie, Algemene zaken,              Burgerlijke Stand en Bevolking, Communicatie, Patrimonium, Politie


 

De schepenen

Cathy Marcus / LB 

Tel: 02/536.02.65

E-mail: cmarcus@stgilles.irisnet.be

Archief, Erfgoed, Huisvesting - Regie voor Grondbeleid, Openbare ruimte, Personeel, Sociale Zaken, Sports, Stedelijke Renovatie en Europese Programma's

Patrick Debouverie / MR

Tel: 02/536.02.32

E-mail: patrick.debouverie@gmail.com

Coordinatie van de Zuidwijk, Economische ontwikkeling, Financiën, Initiatieve vakbond, Juridische zaken, Plaatselijke activiteiten, Toerisme en Folklore, Voegdij van het OCMW, Voegdij op de ziekenhuizen

Carlo Luyckx / LB

Tel: 02/536.02.40

E-mail: c.luyckx@stgilles.irisnet.be

Cultuur, Europese zaken, Mobiliteit en parkeren, Openbare reinheid,  Verenigingen en niet confessionele wijsbegeerten

Saïd Ahruil / LB

Tel: 02/536.03.28

E-mail: sahruil@stgilles.irisnet.be

Jeugd, Noord-Zuid Cooperatie, Preventie, Stedelijk Beleid

Willem Stevens / LB

Tel: 02/536.03.08

E-mail: wstevens@stgillis.irisnet.be

Duurzame ontwikkeling, Economaat, Energie, Gemeentelijke eigendom, Informatica, Nederlandstalige Aangelegenheden

Thierry Van Campenhout / LB

Tel.: 02/563.11.27

E-mail: tvancampenhout@stgilles.irisnet.be

Sociale cohesie, Stedenbouw, Tewerkstelling en vorming

Alain Hutchinson / LB

Tel: 02/536.02.21

E-mail: ahutchinson@stgilles.irisnet.be

Gelijke kansen, Onderwijs voor sociale promotie, Openbaar onderwijs

Yasmina Nekhoul / LB

E-mail: ynekhoul@stgilles.irisnet.be

Kleine kind, Openbare gezondheid

Jean Spinette

Jean Spinette / LB

Tel.: 02/600.54.03

E-mail: jspi@cpasstgilles.irisnet.be

OCMW-voorzitter