Lettergrootte : A | A | A

Vragen aan de gemeenteraad

Hieronder vindt u de vragen die gemeenteraadsleden tijdens de openbare zittingen van de raad hebben gesteld en de antwoorden daarop van het College van Burgemeester en Schepenen:

U vindt alle schriftelijke vragen en pv van de gemeenteraaden en de PV'S van de zittingen op Editoria.