Lettergrootte : A | A | A

Sint-Gillis, 800 jaar geschiedenis(sen)

Voor de achthonderdste verjaardag van de gemeente vertelt een nieuw boek in grote lijnen het verhaal van 800 jaar geschiedenis van een dorp dat stad is geworden. Behalve enkele korte anekdotes zit het boek vol origineel iconografisch materiaal.

Het dorp Obbrussel (Hoog-Brussel) was in 1216 aanvankelijk een parochie gewijd aan de Heilige Gillis en eeuwenlang een pleisterplaats voor handelaars, bandieten, koningen en hun legers en vaak getroffen door epidemieën.   In de 19de eeuw maakte de industriële revolutie haar opwachting in Sint-Gillis, met het Zuidstation, fabrieken, een sterke verstedelijking, Art nouveau en … 'den Union'. Deze eeuw wordt gekenmerkt door de drang naar vooruitgang, waar de gemeentelijke overheden maar al te graag op inpikten: ontwikkeling van het onderwijs, goedkope verdeling van gas en elektriciteit, verspreiden van esthetiek en cultuur, waarvan het Stadhuis nu nog een levend voorbeeld is.  Tijdens de 20ste eeuw ontwikkelt er zich een stad waar ruimte voor vrijheid en sociale breuklijnen elkaar overlappen. Door de jaren heen gaat Sint-Gillis zich transformeren en vernieuwen, en haar praktijken aanpassen, om op vandaag uit te groeien tot een plek waar 50.000 mensen, met maar liefst 140 verschillende nationaliteiten, in een gezellige smeltkroes samenleven.  Zoals Marc Didden het verwoordde "dragen de straten namen van overal: Moskoustraat, Montenegrostraat, Schotlandstraat, Spanjestraat, Portugalstraat, Denemarkenstraat of Bosniëstraat, alsof de straatnaamgevers meer dan honderd jaar geleden al wisten dat de hele wereld ooit in Sint-Gillis zou samenkomen".

"Het eerste wat me opviel toen ik me in Sint-Gillis, in de buurt van het Voorplein, vestigde was het dichtbebouwde karakter van de gemeente en de bevolkingsconcentratie, schrijft burgemeester Charles Picqué in het voorwoord van het boek. Ik was me meteen bewust van de diversiteit en van de bedrijvigheid, een drukte teweeggebracht door de uiteenlopende activiteiten van talloze verenigingen en bedrijven". "Dat de kennis van het verleden aan de basis ligt van de opbouw van de toekomst hoeft geen betoog. Met dit boek willen we de lezer dan ook laten kennismaken met de grote mijlpalen van de geschiedenis van de gemeente, met de waarden die eraan ten grondslag liggen en met de mannen en vrouwen die gisteren en vandaag aan de weg timmer(d)en. Naar het evenbeeld van de gemeente is het een veelzijdig en contrast- en kleurrijk boek geworden".

Beschikbaar in de boekhandel.

"Sint-Gillis, 800 jaar geschiedenis(sen)" is beschikbaar in de boekhandel vanaf 20 januari 2016. Ontdek hier enkele uittreksels:


De vijf belangrijkste hoofdstukken zijn:

I. Sint-Gillis, een geschiedenis

1216-1795. Van parochie tot gemeente
1795-1914. De bloeitijd1914-2016
Sint-Gillis in de tegenwoordige tijd

II. Onderwijs en openbare bijstand

Onderwijs, een ambitie van Sint-Gillis
Van private liefdadigheid tot openbare sociale bijstand

III. Het kunstenaarsparcours

De architectuur in Sint-Gillis: een “carnaval van stijlen”
Ateliers, cursussen en kunstenaarsparcours
Schone letteren, muzieknoten en danspassen

IV. Sint-Gillis maakt plezier

Cabaretten, theaters en bioscopen
C’est l’Union, c’est l’Union, c’est l’Union qui sourit

Bekroonde sporters
Kuulkappers
, folklore en carnaval

V. Sint-Gillis vandaag

De straatnamen
Sint-Gillis in teksten, in liedjes en in het leven
Spreekt u Sint-Gillis?