Lettergrootte : A | A | A

Gemeentereglementen

Hieronder vindt u de verschillende reglementen van de gemeente Sint-Gillis:

Begraafplaats

Tarieven van de grondvergunningen
Taksreglement op de verstrooing van de as afkomstig van de lijkverbranding

Belasting op het toezicht op het kisten van lijken en op het aanbrengen van de zegels op de kisten

Herdenkingsplaten


Verkiezing aanplakking

Reglement betreffende de voorwaarden van aanplakking op verkiezingsborden en verkiezingsreclame


Gemeentebelastingen

Algemeen Reglement betreffende de heffing en de invordering van de gemeentebelastingen
Reglement lening van materiaal
Reglement occasioneel gebruik van de gemeentelijke zalen + Tarieven


Gemeentelijk informatieblad

Reglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties

Gemeentelijke toelagen

Reglement inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen

Gemeenteraad

Reglement van orde van de Gemeenteraad

Mobiliteit

Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Wijzigingen: Dejaerlaan – Van Meenenplein
Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Lissabonstraat

Stedenbouw / Huisvesting

Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGSV)
Gemeentelijk Bouwreglement
Reglement inzake toekenning van woningen van de Regie voor het Grondbeleid
Gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de verfraaiing van de voorgevels van woongebouwen in het Wijkcontract Bosnië
Brusselse Huisvestingscode

Sociale begeleidingspremie

Bonus premie onroerende voorheffing

Politie

Algemeen Politiereglement (APR)


Horeca / Handelszaken

Terrasreglement Louizawijk
Reglement betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie


Parkeerplan

Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 
Verdeling van de oranje zones in acht sectoren

Bezetting van de openbare weg

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het elecriciteitsverbruik op de zuidmarkt

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de ambulante activiteiten buiten de openbare markten
Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de markten en op het openbaar domein
Gemeentelijk reglement speelstraten

Retributiereglement met betrekking tot opnames
Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg
Reglement met betrekking tot de organisatie van evenementen in de openbare ruimte
Retributiereglement voor prestaties aan derden
Reglement betreffende het privatieve bezetting van de openbare ruimte


Personen met een handicap

Adviescommissie Personen met een Handicap


Gepensioneerden

Adviescommissie Senioren


Preventie

Toekenning van een gemeentelijke premie aan particulieren voor inbraakpreventie - Gemeentereglement voor 2013


Taksen

U kan ook de lijst met taksen raadplegen


Sport

Gemeentereglement inzake Sport

Sociaal verhuurkantoor

Reglement betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van gebouwen in Sint-Gillis verhuurd of in beheer gegeven aan een sociaal verhuurkantoor

Reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie aan de eigenaars die hun goed toevertrouwen aan een SVK