Lettergrootte : A | A | A

Regie voor Grondbeleid

Regie voor Grondbeleid

Emile Feronstraat 161
Tel: 02/533.34.80
E-mail: regiefonciere.1060@stgilles.irisnet.be
Verantwoordelijke
Frédéric MORLEGHEM

Inschrijving ter plaatse

MD WD V
8u-12u 8u-12u 8u-12u 8u-12u /
Op de kaart situeren

Procedure om in aanmerking te komen voor een woning van de Regie voor Grondbeleid

Inschrijven op de kandidatuurslijst voor het verkrijgen van een woning. Meer informatie staat in het Reglement inzake toekenning van woningen van de Regie voor Grondbeleid.

Bij inschrijving moet u volgende documenten voorleggen:
- Aanslagbiljet of een ander document waaruit de vermogenssituatie van de kandidaat blijkt
- Identiteitsdocumenten
- Bewijs van inkomsten (loonfiche of werkloosheid / OCMW)