Lettergrootte : A | A | A

Een nieuw duurzaam wijkcontract

Eind 2011 heeft de Brusselse regering beslist om in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis een nieuw duurzaam wijkcontract te lanceren dat betrekking heeft op de perimeter "Bosnië". De komende 4 jaar (2012-2016) krijgt deze wijk extra aandacht van de overheden, met een investeringsplaatje van in totaal 15 miljoen euro.

In 2012 wordt een nauwkeurige diagnose opgemaakt en een actieprogramma opgesteld (verbetering kwaliteit van de gebouwen en publieke ruimtes, bouw van publieke woningen, implementeren van socio-economische maatregelen, enz.). De bewoners, het verenigingsleven en de socio-economische actoren zullen nauw bij de toepassing van dit  nieuwe wijkcontract worden betrokken. In de loop van de maand maart is daarom al een eerste algemene vergadering gepland. De perimeter van het wijkcontract "Bosnië", zoals die in het kandidatuursdossier van de gemeente Sint-Gillis is voorgesteld en aan de Brusselse regering is voorgelegd, is hier beschikbaar (opgelet, die perimeterkan in de loop van 2012 nog worden gewijzigd)

Meer info:
Nathalie David
ndavid@stgilles.irisnet.be
02/536.03.23