Lettergrootte : A | A | A

Wijkantennes

Opdrachten van de wijkantennes geleidelijk aan overgenomen door de nieuwe wijkconciërgerieën

Vanaf 1 januari 2018 worden de wijkantennes niet langer gesubsidieerd via het Stedenbeleid, dat na de laatste Staatshervorming is geregionaliseerd. De gemeente heeft evenwel beslist om dit dienstenaanbod voort te zetten met eigen middelen, door de diensten die in de wijkantennes werden geleverd - zoals het uitreiken van administratieve documenten - onder te brengen bij de opdrachten van de wijkconciërgerieën.

Momenteel wordt een nieuwe efficiënte manier uitgetest om het onderhoud en de leefbaarheid van een wijk op te volgen binnen de eerste Conciërgerie (Sint-Bernardusstraat 105A). Het is de bedoeling om dit proces geleidelijk aan uit te breiden naar de hele gemeente en in de loop van 2018 een tweede Conciërgerie te open in de wijk Bethlehem-Jacques Franck Square.

Sinds 8 december maakt de antenne Voorplein deel uit van de Conciërgerie, waar de bewoners voortaan terecht kunnen:
van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 13 uur en van 14 tot 17.30 uur
Conciergerie.1060@stgilles.irisnet.be
0800/99.647

Op 1 januari 2018 is de antenne Zuidwijk samengesmolten met de antenne Bethlehem. In een eerste fase zal de antenne Bethlehem (Th. Verhaegenstraat 121) alle taken op zich nemen van de antennes binnen de perimeters Zuid en Bethlehem. Je kunt er terecht op maandag van 14 tot 17.30 uur, van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 13 uur en van 14 tot 17.30 uur en ook op dinsdag van 17 tot 19 uur maar dan enkel op afspraak.

In de loop van het tweede trimester van 2018 opent ook de tweede conciërgerie, de 2de Conciërgerie haar deuren. De wijkantenne Bethlehem gaat op in deze conciërgerie, die in de wijk Bethlehem-Jacques Franck Square zal zijn gevestigd. De conciërgie zal uit een multidisciplinair gemeentelijk team bestaan en acties ondernemen ter verbetering van je wijk. Tegelijk zal ze ook de opdrachten van de wijkantennes op zich nemen.

 

> Inlichtingen:
Quentin Mezosy
qmezosy@stgilles.irisnet.be
02/536.02.08

De Conciërgerie, praktische informatie! 

Graffiti op een gevel? Een loszittende straattegel? Een beschadigde vuilnisbak? Neem telefonisch of via e-mail contact op met je wijkconciërgerie, of ga ter plaatse het probleem melden. Isabelle De Bock, manager van je wijkconciërgerie en tegelijk ook je aanspreekpunt, zal het probleem samen met een multidisciplinair team (publieke ruimtes, netheid, preventie…) opvolgen, om de overlast zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Je kunt er ook een aantal administratieve documenten opvragen zoals attesten van leven, nationaliteit, gezinssamenstelling, woonst. Je ontvangt het document onmiddellijk ter plaatse. 

> Inlichtingen:
Isabelle De Bock
0800/99.647
conciergerie.1060@stgilles.irisnet.be
Sint-Bernardusstraat 105
Van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 13 uur en van 14 tot 17.30 uur