Lettergrootte : A | A | A

Wetgeving

De ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedenbouw (van kracht sinds juli 1992) regelt het recht inzake stedenbouw rond 3 instrumenten:

> plannen van aanleg: de verordening bepaalt vier soorten plannen

  • het Gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP), een globaal plan dat de hiërarchie van de planning bepaalt en alle aspecten van de gewestelijke ontwikkeling behandelt. Het Gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) is het verlengstuk van het GewOP op gemeentelijk vlak maar houdt daarbij rekening met het lokale specifieke karakter (het basisdossier is goedgekeurd tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 25 februari 1999).
  • twee bestemmingsplannen zetten de krachtlijnen van de ontwikkelingsplannen om op het terrein. Het Gewestelijk bestemmingsplan (GBP) legt op gewestelijk niveau de grote stedenbouwkundige bestemmingen vast die op gemeentelijk vlak kunnen worden ingevuld via Bijzondere bestemmingsplannen (BBP) op het niveau van een wijk of een huizenblok:

    > BBP "Dillens": voorschriften en kaart
    > BBP "Louiza": voorschriften en kaart
    > BBP "Fonsny 1": voorschriften en kaart

> stedenbouwkundige verordeningen: bepalen de normen inzake stadsmilieu

> vergunningen: stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen die soms zijn gekoppeld aan de aflevering van een stedenbouwkundig attest. Deze vergunningen worden enkel afgeleverd indien ze in overeenstemming zijn met de bestemmingsplannen en met de stedenbouwkundige voorschriften, behalve in een aantal gevallen waarin een afwijking kan worden toegestaan.

> Belastingsreglement met betrekking tot het onderzoek in het kader van de vergunningen en attesten op vlak van stedenbouw

> Belasting op de handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning