Lettergrootte : A | A | A

Gepensioneerden en personen met een handicap

Bureau voor personen met een handicap en gepensioneerden

Van Meenenplein 39
Tel: 02/536.03.05
E-mail: pensions.1060@stgilles.irisnet.be

Adviescommissie personen met een handicap
Van Meenenplein 39
Tel: 02/536.17.34
E-mail: affairessociales.1060@stgilles.irisnet.be

Wenst u lid te worden van deze commissie, stuur dan uw kandidatuur naar volgend adres:
Elisabeth Portois
Adviescommissie Personen met een Handicap
Gemeentebestuur Sint-Gillis
Maurice Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Het Bureau voor personen met een handicap en gepensioneerde personen houdt zich bezig met het indienen van pensioenaanvragen en aanvragen voor toelagen aan personen met een handicap, met de opvolging van de dossiers bij de verschillende ministeries en met de sociale voordelen.

De gemeente heeft ook een  Adviescommissie personen met een handicap opgericht.

Adviescommissie personen met een handicap  

Deze commissie onderzoekt specifieke problemen waarmee de persoon met een handicap te kampen heeft en doet voorstellen om zijn integratie in de gemeente te bevorderen.

Daarvoor formuleert ze adviezen en voorstellen aan de Gemeenteraad en aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die een globaal en tussen alle schepenen gecoördineerd beleid moeten bevorderen.

De Commissie heeft een adviserende opdracht en kan dan ook geen beslissingen nemen. Dit is de taak van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad.

Raadpleging van deze commissie is echter wel verplicht voor alle projecten die de gemeente en het OCMW voor personen met een handicap willen realiseren.

De leden van de Commissie wegen dus in belangrijke mate op de gemeentelijke besluitvorming door het indienen van voorstellen en door te wijzen op bepaalde problemen.

Handicap hoeft niet langer synoniem te staan voor verschil maar wel voor een volwaardig burgerschap.

Lid worden van de Commissie?

Wie lid wil worden van de Commissie moet aan één van (???) volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens 18 jaar of ontvoogd zijn, burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis en erkend zijn als persoon met een handicap door een erkende instelling (Sociale Zekerheid, RIZIV,…);
  • Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis en ouder zijn van een kind met een (fysieke, mentale of sensoriële) handicap;
  • Wettelijk vertegenwoordiger zijn van een persoon met een mentale handicap die is gedomicilieerd op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis; 
  • Vertegenwoordiger zijn van een vereniging die zich inzet voor personen met een (fysieke, mentale of sensoriële) handicap en die actief is op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis.

Wenst u lid te worden van deze commissie, stuur dan uw kandidatuur naar volgend adres:
Elisabeth PORTOIS
 (02/536.17.34)
Adviescommissie Personen met een Handicap
Gemeentebestuur Sint-Gillis

Maurice Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Inlichtingen

02/536.17.34.