Lettergrootte : A | A | A

SVK premie

SVK premie

Van Meenenplein 39
Tel: 02/563.11.62
Fax: 02/536.03.73
Sibel DURU
E-mail: sduru@stgilles.irisnet.be

Bent U eigenaar van een woning in Sint-Gillis die U verhuurt of waarvan U het beheer hebt toevertrouwd aan een sociaal verhuurkantoor (SVK)?
Doe dan een aanvraag om de helft van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2017 terugbetaald te krijgen.

Op 9 februari 2017 keurde de Gemeenteraad een reglement goed betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van gebouwen in Sint-Gillis verhuurd aan of waarvan het beheer wordt toevertrouwd aan een sociaal verhuurkantoor.

Wie heeft in 2017 recht op een dergelijke terugbetaling?

De gemeente Sint-Gillis kan een deel van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing terugbetalen aan de eigenaar(s) van een of meerdere onroerende goederen die zich op het grondgebied van de Gemeente Sint-Gillis bevinden en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan, of die worden verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor voor een looptijd van drie jaar of meer.

Hoe groot is het bedrag dat in 2017 wordt terugbetaald?

Het percentage van de terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt 50%.

Het percentage wordt toegepast op het bedrag dat daartoe werd betaald aan de Ontvanger der directe belastingen. Eiste de aanvrager de verminderingen waarop hij voor zijn onroerende voorheffing recht heeft niet op, dan worden die van het betaalde bedrag in mindering gebracht.

Wanneer en bij wie moet de aanvraag voor terugbetaling in 2017 worden ingediend?

De terugbetaling dient jaarlijks te worden aangevraagd. De aanvraag wordt door het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), en niet door de eigenaar(s) zelf, ten laatste op 1 maart ingediend volgend op de datum waarop de Belastingadministratie het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing verzond voor het goed waarvan het beheer of de verhuur aan het sociaal verhuurkantoor werd toevertrouwd.

De aanvraag moet voor iedere woning in Sint-Gillis waarvan het beheer of de verhuur wordt toevertrouwd aan het SVK de volgende elementen bevatten:
  • naam, adres, bankgegevens
  • adres van het betrokken goed
  • data waarop het beheermandaat of de huurovereenkomst aanvangt en eindigt
  • kopie van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing 2017
  • betalingsbewijs van de onroerende voorheffing 2017
  • kopie van de gesloten beheermandaten of huurovereenkomsten (bij de eerste aanvraag voor een goed zijn die documenten verplicht)
Voor meer informatie ter zake kunt U terecht bij uw dossierbeheerder van het sociaal verhuurkantoor.