Lettergrootte : A | A | A

Sociale begeleidingspremie

Sociale begeleidingspremie

Van Meenenplein 39 - Kantoor 18
Tel.: 02/563.11.62
Sibel DURU
E-mail: Prime.sociale1060@stgilles.irisnet.be

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en op dinsdag van 14u tot 16u

De sociale begeleidingspremie, ingevoerd in 2016, word in 2017 verlengd door de Gemeenteraad. Zij richt zich tot de eigenaars van  Sint-Gillis die persoonlijk en geheel hun eigendom bezetten, en bestemd is, onder bepaalde voorwaarden, de verhoging van de opcentiemen op belasting van het onroerend goed te compenseren (passage 2680 naar 2960) waarvan men de vermindering van de opcentiemen op de personenbelasting dient af te trekken (passage van 7% naar 6.5%). 

Deze premie is niet bedoeld om de verhoging van de onroerende voorheffing, in 2016 door de agglomeratie gerealiseerd, te compenseren (dat wil zeggen, in feite door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Wij willen echter verduidelijken dat het Gewest, als belastingshervorming ruim deze verhoging voor de eigenaar-bewoners gecompenseerd heeft voornamelijk door de afschaffing van de vaste vergoeding van €89 en de toekenning van de premie van €120. De premie wordt slechts één keer per gezin per jaar toegekend. Voor meer informatie betreffende de veranderingen binnen het gewestelijke niveau, verwijzen wij u naar de website van de Brusselse belastingen,die het detail van de maatregelen, genomen door het Gewest weergeeft.

Wie kan genieten van deze premie in 2017?

Om te kunnen genieten van deze premie, moet men een natuurlijk persoon zijn, onderworpen aan de persoonlijke inkomstenbelasting te Sint-Gillis, waarvan de globale belastbare inkomsten van het gezin de 75.000,00 € niet overschrijden.

De aanvrager moet titularis zijn van een eigendomsrecht of vruchtgebruiker of erfpachter van een goed gesitueerd in Sint-Gillis en dit goed persoonlijk en geheel bezetten, met uitsluiting van elk ander recht van eigendom of vruchtgebruik of erfpacht van een ander gebouw, gelegen in België en van elk reëel recht op een ander goed gesitueerd in het buitenland tenzij dit/deze andere onroerende goed(eren gelegen in België toevertrouwd is/zijn aan het beheer van Sociaal Verhuurkantoor.

Wanneer deze aanvraag indienen in 2017?

De premieaanvraag kan enkel gebeuren binnen de 3 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2017.

Het bedrag van de premie in 2017?

Het is gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de supplementaire belasting, die voortvloeit uit de verhoging van de gemeentelijke toeslag op de vermogensbelasting (overgang van 33.50%, hetzij 2680 toeslag in 2015 naar 37 % hetzij 2960 toeslag in 2016) en het bedrag van de gespaarde belastingen dat voorkomt uit de vermindering van de gemeentelijke toeslag op de personenbelasting (overgang van 7% in 2015 naar 6,50% in 2016).Dit bedrag is echter gelimiteerd tot 200€. De premies minder dan 10€ zullen niet teruggestort worden.

Om een idee te hebben van het bedrag van de premie die u kan verwachten, kan u onmiddellijk een berekening maken op het volgende link: bereken zelf uw premie!

Welke documenten moeten absoluut gevoegd worden bij de aanvraag voor 2016?

  • het aanvraagformulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend (het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de gemeente, of onmiddellijk in de lokalen van het Stadhuis - dienst Financiën – loket 18)
  • een kopij van het kohieruittreksel inzake de onroerendgoed voorheffing (aanslagjaar 2017)
  • bewijs van betaling inzake de onroerendgoed belasting  (rekeninguittreksel, kopie van het scherm van PC-Banking)
  • een kopij van het kohieruittreksel inzake de personenbelasting vergezeld van het berekeningsdetail (aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015).

DESGEVALLEND

  • een attest van het Sociaal Verhuurkantoor waarbij deze erkent het onroerend goed van de aanvrager te beheren met de aanvangsdatum van deze.

 

OPGELET: GEEN ENKEL KOPIJ VAN DE GEVRAAGDE DOCUMENTEN ZAL WORDEN AFGELEVERD DOOR HET GEMEENTEBESTUUR