Lettergrootte : A | A | A

Renovatiepremie

Het Brussels Gewest kent al lang renovatiepremies toe (www.huisvesting.irisnet.be).

Gewestpremies voor de verfraaiing van gevels worden toegekend in het kader van wijkcontracten. Die kunnen oplopen tot 85% of 75% van het bedrag van de door het Gewest aanvaarde werken (percentage in functie van het belastbaar inkomen), binnen de perimeter en tijdens de 4 jaar dat het wijkcontract loopt (55% à 30% "buiten" wijkcontract). Voor woningen die voor verhuur worden toevertrouwd aan een SIK (Sociaal Immobiliënkantoor), is dit 80%, ongeacht het inkomensniveau van de eigenaar.

Eigenaars met een belastbaar inkomen boven de 30.000 €/jaar komen ook in aanmerking voor gewestelijke premies voor de renovatie van het woonmilieu. In dat geval gelden volgende percentages:

  • 30% à 50% van het bedrag van de door het Gewest aanvaarde werken voor eigenaars met een inkomen tussen de 30 000 € en 60 000 € /jaar
  • 0 à 40% van datzelfde bedrag voor eigenaars met een inkomen boven de 60.000 €/jaar.

Voor eigenaars met een inkomen lager of gelijk aan 30 000 €/jaar, is dit 70%.

Alle informatie over gewestpremies vindt u op www.huisvesting.irisnet.be.