Lettergrootte : A | A | A

Belastingaangifte

Het centraal taxatiekantoor van Sint-Gillis is voortaan op volgend adres gevestigd:

Centraal Taxatiekantoor Sint-Gillis

FOD Financiën
Kruidtuinlaan 50 – Bus 3722

1000 Brussel
Contact Center: 0257/257.57

Opm.: De gemeenteadministratie van Sint-Gillis is niet verantwoordelijk voor het inkohieren van de onroerende voorheffing en de personenbelasting. Voor meer informatie over uw aanslagbiljet kunt u enkel terecht bij het Centraal Taxatiekantoor Sint-Gillis (cfr. infra) en niet bij de Gemeenteadministratie.

Inlichtingen (tussen 9 en 12 uur of op afspraak)

Tel.: 0257/733.60
Fax: 0257/962.75
E-mail: bct.cd.st-gilles@minfin.fed.be

Contributiebetaling (tussen 9 en 12 uur of op afspraak)

Tel.: 0257/705.00
Fax: 0257/959.88

Klacht indienen

Neem voor inlichtingen over uw belastingaangifte, BTW of onroerende voorheffing contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën en niet met de dienst Financiën van de Gemeenteadministratie.

Tel.: 0257/736.00