Lettergrootte : A | A | A

Event

Cel Event

Van Meenenplein 39
Tel: 02/563.11.80
E-mail: evenement@stgilles.irisnet.be
Verantwoordelijke
Farah BOULAICH FELLAH

Rekeningnummer van de betaling voor de retributie met betrekking tot opnames
IBAN: BE53 0910 0017 7053
BIC: GKCCBEBB

In het licht van het groeiend aantal aanvragen voor het organiseren van een evenement op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis heeft de gemeenteraad, met het oog op een vlot beheer van de aanvragen, in haar vergadering van 17/12/2015 twee reglementen dat voortaan kracht van wet heeft, goedgekeurd:

Wij wensen vooral de aandacht te vestigen op de voortaan na te leven termijnen bij het indienen van aanvragen.


Organisatie van een evenement

Als u om en evenement wenst te organiseren, met het volledige aanvraag op Cel evenementen worden ingediend:

 • 20 werkdagen voor de geplande datum van het gebeurtenisje voor evenementen:
  • waarbij geen straten moeten worden afgesloten
  • waarbij het verkeer niet wordt belemmerd
  • waarbij een gunstig advies vanwege de DBDMH geen vereiste is
  • die niet plaatsvinden op een Gewestweg

 
Organisatie van een opname

 • elke aanvraag voor een toelating voor opnames moet schriftelijk worden ingediend en als volledig worden verklaard door de bij de Cel Evenement afgevaardigde ambtenaar binnen een termijn van 7 werkdagen voor aanvang van de opnames. Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen
 • elke aanvraag voor verlenging van de toelating moet bij dezelfde bevoegde overheden worden ingediend 3 werkdagen voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegelaten gebruikstermijn
 • om een aanvraag met betrekking tot opname in de openbare ruimte, moet u het document invullen en dan terug naar Cel Evenement te sturen:
  Toelatingsaanvragformulier voor een opname