Lettergrootte : A | A | A

Europa

Dienst Europese zaken

Van Meenenplein 39
Tel: 02/536.02.40
Verantwoordelijke
Magaly HANAPPE 
E-mail: mhanappe@stgilles.irisnet.be
Op de kaart situeren

Zoals bekend kunnen buitenlandse burgers bij gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbrengen. Europese onderdanen kunnen ook voor de Europese verkiezingen stemmen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2018 en de volgende Europese verkiezingen in 2020. Hoe verlopen de inschrijvingen?

 

De Gemeenteraad heeft de oprichting goedgekeurd van een "Adviescommissie voor de dialoog over de Europese opbouw". Deze commissie heeft volgende opdrachten:

het Schepenambt van Europese zaken bijstaan bij de organisatie van de dialoog met de burgers over de toekomst van Europa;

het Schepenambt van Europese zaken bijstaan bij de prospectie inzake Europese programma’s en partnerships met lokale entiteiten in de Lidstaten en erbuiten;  

organisatie van sociale, culturele of andere activiteiten die de alle inwoners van Sint-Gillis nauwer betrekking bij de oprichting van een Europa dat politiek, democratisch, sociaal, open en transparant is en dicht bij de burgers staat;

promoten en uitwerken van het principe van het Europese burgerschap en de aan dit principe gekoppelde rechten en plichten openstellen voor eenieder die regelmatig is ingeschreven in een van de Lidstaten van de Europese Unie, ongeacht hun nationaliteit.

Wenst u aan deze commissie deel te nemen, neem dan contact met ons op.