Lettergrootte : A | A | A

Dienst Economische ontwikkeling

Dienst Economische ontwikkeling

Van Meenenplein 39
Tel: 02/536.02.32 
E-mail: developpement.economique@stgilles.irisnet.be

Gemeentelijke markten en rommelmarkten
Tel: 02/536.02.30/32 - 02/563.11.25
E-mail: developpement.economique@stgilles.irisnet.be
Concessies op markten
Op de kaart situeren

De voornaamste taak van de Dienst voor Economische ontwikkeling is dienstverlening aan handelaars en toekomstige handelaars in Sint-Gillis. Hieronder vindt u alle praktische informatie:

  

Sluitingsuren en verplichte rustdag

Dagwinkels (magasinX) mogen hun deuren openen van 5 tot 20 uur (21 uur op vrijdag en op de dag voor een feestdag), nachtwinkels (magasions) en private bureaus voor telecommunicatie vallen niet onder die regeling . Meer details vindt u op Federale wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Behoudens afwijkingen blijft de wekelijkse rustdag verplicht.


Zelfstandigen en zaakvoerders

Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest stelt gratis opleidingen voor Zelfstandigen en Zaakvoerders. Meer informatie op www.succesvol-ondernemen.be of bij de Dienst Economische Ontwikkeling.
De inkomenscompensatievergoeding
In toepassing van de wet van 3/12/2005, gewijzigd door de Programmawet van 22/12/2008 komen zelfstandigen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor een compensatie voor het verlies aan inkomsten als gevolg van schade veroorzaakt door het uitvoeren van werken van openbaar nut in het publieke domein. Hierbij kan U de formulier aanvullen.

Wilt u een commerciële ruimte, bureaus, ateliers, opslagplaatsen huren of kopen?

De lijst met beschikbare panden vindt u bij de Dienst Economische ontwikkeling. Om de 14 dagen zorgt het CBVV (Centrum voor Begeleiding en Vorming voor Volwassenen – Fortstraat 25 – 1060 Sint-Gillis) voor een update.


Toeristiche logies

Sinds april 2016 moeten de eigenaren van een toeristiche logie het bestaan bewijzen


Steun aan ambachtslui

De dienst Economische ontwikkeling ondersteunt eveneens ambachtslui via tentoonstellingen, eerbetoon en door hen in contact te brengen met de Association des Métiers d’Art (Dejonckerstraat 34).