Lettergrootte : A | A | A

Fairtrade Gemeente

Fairtrade of eerlijke handel helpt om op een efficiënte en duurzame manier de armoede in het Zuiden aan te pakken. Het is bovendien een perfecte illustratie van Duurzame Ontwikkeling. Eerlijke handel beantwoordt immers aan de drie criteria van DO:

  • economisch: ontwikkeling van commerciële projecten in het Zuiden, producenten krijgen een gegarandeerde minimumprijs, Fairtradepremie, voorafbetaling van de oogsten, contracten op lange termijn, … Gebaseerd op het principe ” Handel, geen liefdadigheid” 
  • sociaal: verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, vakbondsvrijheid, naleven normen van de IAO, gelijkheid tussen man en vrouw,… 
  • milieu: verbod op GGO’s en op een honderdtal pesticiden, respect voor de aarde, natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit,…. 

De Gemeenteraad heeft dan ook de beslissing van het College goedgekeurd om deel te nemen aan de campagne “FairTradeGemeente”.

Neemt u zelf initiatieven op vlak van eerlijke handel, of heeft u ideeën of suggesties, neem dan zeker contact met ons op.