Lettergrootte : A | A | A

Crèches

Dienst Crèches en Jonge Kinderen

Munthofstraat 70
Tel: 02/536.02.31
E-mail: creche.1060@stgilles.irisnet.be
Verantwoordelijken
Céline HERMAN - Marie BETTEX

Dienst gecentraliseerde inschrijvingen

Inschrijving in de crèche gebeurt tijdens de permanentie op dinsdag van 15 tot 18 uur in het Stadhuis. Hier kan U de inschrijvingsprocedure raadplegen.

U kunt uw kind op onze wachtlijst inschrijven vanaf het begin van de 4de maand zwangerschap. OPGELET, bij de inscrijving dient u ons een medisch attest voor te leggen waaruit blijkt dat uw 4de maand zwangerschap is ingegaan. Zonder dit attest is een inscrijving niet mogelijk.

Sint-Gillis telt 12 crèches voor de kinderen van 0 tot 3 jaar (9 gemeentelijke crèches en 3 uit de "Réseau saint-gillois des mini-crèches à vocation sociale et parentale").  
De inschrijvingen in de kinderdagverblijven vinden plaats elke dinsdag tussen 15u en 18u, op het gelijkvloers van het Stadhuis (in het lokaal gelegen naast de dienst van Sociale Zaken). De inschrijvingen worden op één centrale lijst samengebracht (inlichtingen : 02/536.02.31).

De gemeentelijke crèches

Ze zijn open van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u:

 • Crèche "Jourdan": Willem Tellstraat 58a – Tel. 02/536.03.41
 • Crèche "Les Bambins du coin": Heldenplein 5 – Tel. 02/536.03.50
 • Crèche "Les Bengalis": Rhetoricastraat 11 - Tel. 02/536.03.59
 • Crèche "Marie Janson": Bronstraat 61 – Tel. 02/536.02.95
 • Crèche "Albert Eylenbosch": Fernand Bernierstraat 38 - Tel. 02/850.02.55
 • Crèche "Isabelle Blume": Engelandstraat 47 - Tel. 02/852.71.04
 • Crèche "Gabrielle Petit": Emile Feronstraat 12 - Tel. 02/563.11.93
 • Crèche "Willy Peers": Vorstse steenweg 193-195 - Tel. 02/563.11.73
 • Crèche "Adèle Hauwel" : Rue Vlogaert 6 - Tél. 02/563.11.74

"Le Réseau saint-gillois des mini-crèches à vocation sociale et parentale":

 • Ketje: Adolphe Demeurstraat - Tel. 02/538.73.38
  Open van 7u45 tot 17u45. Ketje is een onthaal met ouderlijke samenwerking met als doel de ouders te integreren in het houden van een permanentie en in het organiseren van animaties.
  De ouders houden twee permenanties per maand. Zij kunnen zelf beslissen over de periode en de aard van hun inbreng ( hulp, animaties...). De permanenties worden nooit in de sectie van hun kind.
 • Ketje 2: Munthofstraat 120 - Tel. 02/534.97.90
 • Lily: Denemarkenstraat 15 - Tel. 02/852.74.85 - crechelily@gmail.com
  Open van 7u tot 18u.
 • L'Amandoline: Denemarkenstraat 15 - Tel. 02/538.13.67 - amandolinestgilles@gmail.com
  L'Amandoline is een onthaalhalte voor ouders die  een sociaalprofessionele inburgering volgen en bijgevolg op bepaalde tijdstippen een tijdelijke opvang nodig hebben. Een partnerschap is overeengekomen met het 'Maison de l’Emploi' en het OCMW van Sint-Gillis. Voor kinderen vanaf 18 maanden, open van 7h30 tot 17h45. Priis : 7,50€ voor een halve dag.